سی سی زد روف

پروژه پنت برج سامان

توضیحات پروژه

  • آقای معمارزاده

  • cczroof

  • اردیبهشت 11, 1400

پروژه تراس و روف گاردن مربوط به منزل شخصی جناب آقای معمارزاده واقع در برج های سامان شیرازی جنوبی تهران با استفاده از چوب زبان گنجشک